ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157

Základní škola

Jsme vesnická málotřídní škola s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách.

Součástí organizace je i mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Tyto součásti organizace sídlí v poměrně vzdálených oddělených budovách.Více zde.

Mateřská škola

Škola je umístěna v pěkném prostředí, v blízkosti lesa, dál od hlavní silnice. Blízkost lesa je využívána k dennímu kontaktu s přírodou. Školní zahrada je malá, ale dobře využitá. Je zde pískoviště se skluzavkou, dřevěný domek, velká průlezka s houpačkami, lavičky, stolky a židličky. V letním období nafukovací bazén.

Máte dotaz?

Zanechte nám zprávu přes kontaktní formulář.

Kontaktní

 

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kocbeře, okres Trutnov vyhlašuje podle § 36  Zák. č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 Zápis do 1. ročníku 2021 – 2022

                            od 1. dubna 2021 do 25. dubna 2021

 

 

Zápis proběhne bez přítomnosti žáků a rodičů doručením

  • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Kocbeře, 544 64 Kocbeře 126,
  • osobně do schránky na budově školy
  • přihlášku opatřenou elektronickým podpisem na adresu zskocbere@iol.cz
  • do datové schránky školy y9nmef5

Kriteria přijetí k základnímu vzdělávání

  1. Škola přijímá žáky s místem trvalého pobytu v Kocbeřích a v Kohoutově,   v případě cizince s místem pobytu v Kocbeřích a v Kohoutově
  2. Škola přijímá další žáky do naplnění kapacity

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 25. 4. 2021) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

V Kocbeřích 25. 3. 2021                  Mgr. Sofia Hladíková, ředitelka

 


 _____________________________________________________

 

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

 

Název projektu: Šablony II - Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Kocbeře

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009358

 

Období realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 882 122 Kč hradíme následující aktivity:

Mateřská škola

·        Školní asistent – personální podpora MŠ

·        Projektový den ve škole

 

Základní škola

·        Školní asistent – personální podpora ZŠ

·        Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

·        Projektový den mimo školu

 

Školní družina

·        Školní asistent – personální podpora ŠD

 
Všechny aktuality

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

Návštěvnost stránek

047064