ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ

Aktuality MŠ


 

 

 

Plán činnosti MŠ na červen 2022

 

Den dětí ve školce – sportovní den na hřišti, výroba masek v MŠ                1.6.

Sportovní olympiáda na stadionu ve Dvoře Kr. n. L. (s DDM jednička)         8.6.

Beseda s ukázkou dravců – prožitkové učení v MŠ (p.Nejman)                     13                                                 Den tatínků ve školce (sportovní a zábavné aktivity na hřišti)                     15.6.

Výlet do Lázní pod Zvičinou (celodenní)                                                           17.6.

Exkurze do stanice hasičů ve Dvoře Králové n.L.                                            21.6.

Výprava do lesa  – Stezka lesního skřítka                                                         22.6.

Sportovní den v MŠ – ukončení projektu Cvičení se zvířátky                          23.6.

 Zahradní slavnost se šerpováním budoucích prvňáčků (předškoláci)          28.6.

 Výlet do ZOO ve Dvoře Králové n.L. (objednaný autobus)                              28.6.

 Srdíčkový den (červený) ve školce – dárek pro kamaráda                              29.6.

 Karneval v maskách v MŠ – loučení před prázdninami                                    30.6.

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel  / Директор  Sofia Hladíková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2022 13. 00 – 16. 00

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Kocbeře, 544 64 Kocbeře 126

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor lze vyzvednout osobně ve škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

  1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

  1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Kocbeřích dne/дата 26. 5. 2022

Ředitel / Директор  Mgr. Sofia Hladíková

 

MŠ bude uzavřena v době letních prázdnin 2022

 11. 7. 2022 – 12. 8. 2022

 

Úplata        červenec 63 Kč

Úplata        srpen      130 Kč

 

 

 

 

 

V Kocbeřích  19. 5. 2022                                        Mgr. Sofia Hladíková

                                                                               ředitelka ZŠ a MŠ Kocbeře

Plán akcí MŠ na květen 2022:

 

Příprava přáníček a dárků maminkám ke Dni matek                                                            průběžně

Příprava kulturního vystoupení s dětmi                                                                                 průběžně 

Kulturní vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek s předáním dárku                                             4.5.

Návštěva kina Svět ve Dvoře Kr. n.L. - promítání pásma pohádek pro MŠ (Juniorfilm)        6.5.

Návštěva ZŠ v Kocbeřích a účast na vzdělávacím programu – Mobilní planetárium            9.5.

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-23                                                                                      10.5.

Předškoláci v ZŠ Kocbeře – „Těšíme se do školy“                                                                12.5.

Divadlo U dvou sluncí v MŠ – vzdělávací program, pohádka „Nový Zéland“                         27.5.

Příprava dětí na vstup do 1.třídy v MŠ  –„Školička“                                                               3.5., 10.5., 17.5., 24.5.

Logopedická prevence v MŠ                                                                                                  4.5., 11.5., 18.5., 25.5.

Návštěva pošty v Kocbeřích – prožitkové učení                                                                     termín bude upřesněn

Návštěva knihovny v obci – beseda s paní knihovnicí                                                            termín bude upřesněn

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ

 

 

Od středy 23.3.2022 je v MŠ realizována logopedická prevence pod vedením paní učitelky Bc. Miroslavy Šestákové – kvalifikované učitelky MŠ a logopedické preventistky s odborností.

 

Prevence se týká pouze dětí, které s rodiči navštěvují odborného logopeda a s prevencí v MŠ souhlasí.

Prevence bude každou středu v měsíci a to v době poledního klidu (nabídka nespavé aktivity) v době

od 12:30 h. do 14:30 h. ve vybavené kanceláři před ložnicí dětí (30 minut práce s jednotlivcem).

Paní učitelka již s dětmi v MŠ pracovala a nyní je na MD.

 

Žádáme rodiče zúčastněných dětí, aby vždy ve středu ráno donesli do MŠ desky s úkoly a záznamy od logopeda, aby paní uč. Šestáková mohla plynule na procvičování navázat – OZNAČTE DESKY JMÉNEM!

Logopedická prevence probíhá bez účasti rodičů, paní učitelka povede dětem v MŠ sešitky se záznamy procvičování a s úkoly domů, v nutném případě bude s rodiči komunikovat telefonicky nebo přes učitelky z MŠ.

 

Logopedická prevence nesupluje práci logopeda, je neplacenou doplňkovou aktivitou MŠ!

Žádáme rodiče dětí, které navštěvují logopeda, aby účast dětí na prevenci v MŠ potvrdili učitelkám ve třídě a aby včas předávaly materiály dětí k procvičování!

 

Na děti se těší a za spolupráci rodičů předem děkuje paní učitelka Šestáková.

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

______________________________

 

Změna cen stravování od 1. 4. 2022

 

Finanční normativ pro kategorie:  -

 

Mateřská škola

Strávníci do 6 let       – přesnídávka              10Kč

                                      oběd                         21Kč

                                     svačina                      10Kč

 

Strávníci nad 6 let       – přesnídávka            11Kč

                                      oběd                         27Kč

                                     svačina                      10Kč

 

Oběd

Základní škola  

                       Strávníci do  10 let       27Kč

                       Strávníci nad 10 let      29Kč

 

 

dospělí zam.    40Kč     

                                  

                                         

Cizí strávníci OÚ   70Kč  

 

 

Platnost od 1. 4. 2022