ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ

Aktuality MŠ


 

 

PROGRAM MŠ - červen 2023

Integrovaný blok (vzdělávací obsah  ŠVP PV a TVP PV):   

 Já ve světě lidí                                  29. 5. – 9. 6. 2023

Slavíme zvyky, svátky, tradice          12. 6. – 30. 6. 2023

 

Témata pro realizaci integrovaných bloků:

Letem světem – lidé různých světadílů                   29. 5. – 9. 6. 2023

Loučíme se spolu                                                      12. 6. – 30. 6. 2023 

                       

Program: 

Logohrátky v MŠ – logoped. prevence s p. uč. Bc. Šestákovou                                        7. 6.

Školička v MŠ                                                                          6. 6., 13. 6.,  20. 6., 27. 6.(závěr)

Školička ve škole (hravé učení v ZŠ Kocbeře) – závěrečná schůzka                                  8. 6.

Den dětí v MŠ– stopovaná v lese s hledáním pokladu, disko s překvapením na zahradě 1.6.

Dětský den v obci (pořádá OÚ)– Kosmický den (akce pro rodiče s dětmi na hřišti)      10. 6.

Nabídka knih rodičům v MŠ  (vydavatelství Svojtka) – objednávka dle zájmu      1. 6. – 9. 6.

Sportovní den pro děti z MŠ na stadionu ve Dvoře Kr. n.L.                                              7. 6.

Fotografování ve školce                                                                                                      8. 6.

Den otců v MŠ – sportovní a zábavné odpoledne dětí s tatínky na hřišti                                   14. 6.

Vzdělávací program v MŠ – beseda s p. Nejmanem s ukázkou dravců (zahrada)                           15. 6.

Ukončení projektu Cvičíme se zvířátky (Sokol) – sport. dopoledne s dětmi na hřišti    21.6.

Zahradní slavnost na zahradě MŠ – kultur. program předškoláků se šerpováním         28. 6.

Srdíčkový (červený) den ve školce  - výroba dárečku v MŠ s předáním kamarádovi      29. 6.

Karneval v maskách ve školce – loučíme se před prázdninami                                         30. 6.

Výlet do ZOO                                                                                                  termín upřesníme

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           

Změny termínů a podrobnosti k akcím upřesníme předem na vývěsce ve vchodu do třídy.

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY PRO DĚTI Z MŠ

 

VE STŘEDU 7. 6. SE S DĚTMI ZÚČASTNÍME SPORTOVNÍCH HER NA STADIONU

VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L.

BEZPLATNÁ AKCE JE URČENA PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL Z MĚSTA A Z OBCÍ V OKOLÍ DVORA KRÁLOVÉ N.L.

 

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ: DO 7:30 H.

SVAČINA V MŠ: V 7:45 H.

ODJEZD OBJEDNANÝM AUTOBUSEM OD MŠ: V 8:15 H.

S SEBOU: BATŮŽEK S PLÁŠTĚNKOU, MALÉ PITÍ V LAHVIČCE (STAČÍ ½ LITRU), MALÁ SLADKOST (KTERÁ SE NEROZTEČE NA SLUNÍČKU), SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV (DLE POČASÍ), KŠILTOVKA

- OVOCE VEZMEME Z MŠ, PITÍ JE POŘADATELEM ZAJIŠTĚNÉ.

NAMAŽTE DĚTI RÁNO DOMA (PŘED ODJEZDEM) OCHRANNÝM KRÉMEM – BUDEME NĚKOLIK HODIN NA SLUNÍČKU!

NÁVRAT NA OBĚD OBJEDNANÝM AUTOBUSEM: V 11:45 H.

(OBĚD DO 12:15 H.)

DOPRAVA JE HRAZENA Z UŠETŘENÝCH PENĚZ ZA DIVADLO

 A ZE SPONZORSKÉHO DARU – RODIČE NIC NEHRADÍ!  

V PŘÍPADĚ VELKÉ NEPŘÍZNĚ POČASÍ BUDE AKCE PO DOMLUVĚ S UČITELKAMI MŠ A POŘADATELI ZRUŠENA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

 

DNE 8. 6. 2023  (VE ČTVRTEK)  SE BUDOU DĚTI V MŠ FOTOGRAFOVAT

(fotografka p.Jirkovská)

 

Příchod dětí do MŠ do: 8:00 hodin

Svačina v MŠ: v 8:00 h.

Fotografování (bez přítomnosti rodičů): od 8:30 h. do 11:00 h. dle počasí v MŠ nebo venku.

Oblečení na fotografování můžete nechat na skříňce v šatně – děti převlékneme před a po focení.

Cena společné fotky:  50,-Kč /dítě

Cena fotek samotného dítěte nebo s kamarádem (vždy to jsou 3 fotografie):  75,-Kč /sada

 

NAHLASTE UČITELKÁM MŠ POČET SPOLEČNÝCH A SAMOSTATNÝCH FOTEK DO 7.6. !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY

TATÍNKY I DĚDEČKY

(SPOLEČNĚ S MAMINKOU I BABIČKOU)

NA DEN TATÍNKŮ V MŠ

DNE 14. 6. (VE STŘEDU)

OD 16:00 H. DO 17:00 H.

AKCE SE BUDE KONAT DLE POČASÍ NA FOTBALOVÉM A MALÉM HŘIŠTI  (NEBO V HERNĚ MŠ)

SPOLEČNĚ S DĚTMI BUDETE MÍT MOŽNOST PLNIT ÚKOLY NA STANOVIŠTÍCH, ZVLÁDNOUT PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU, ZAHRÁT SI KOPANOU A VYZKOUŠET DALŠÍ SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÉ AKTIVITY S VAŠIMI DĚTMI VENKU.

V PŘÍPADĚ POBYTU VE ŠKOLCE MŮŽETE SPOLEČNĚ S DĚTMI STAVĚT Z LEGA, SLOŽIT SI AUTODRÁHU, ŠROUBOVAT A ZKUSIT SI DALŠÍ KONSTRUKTIVNÍ A HERNÍ DOVEDNOSTI.

SRAZ JE V 16:00 H. NA MALÉM HŘIŠTI U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V OBCI

S SEBOU: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, OBUV A DOBROU NÁLADU

Pitný režim zajistíme přímo na hřišti!

V ZÁVĚRU AKCE BUDOU PŘEDANÉ MEDAILE VŠEM ÚČASTNÍKŮM, DIPLOM

A SLADKÁ ODMĚNA.

Těšíme se na společnou rodinnou zábavu!

                                                                                   Paní učitelky třídy Sluníček

 

 

 

 

 

 

UKONČENÍ 7. ročníku PROJEKTU

„SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“

- SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA HŘIŠTI V OBCI

VE STŘEDU 21. 6. MÁME S DĚTMI ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

- DĚTI BUDOU SOUTĚŽIT, PLNIT SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY, PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU A UŽÍVAT SI

VYHODNOCENÍ CELOROČNÍHO PROJEKTU

 „CVIČENÍ SE ZVÍŘÁTKY“.

V ZÁVĚRU SPORTOVNÍHO DOPOLEDNE PŘEDÁME DĚTEM DIPLOMY, MEDAILE A SLADKOU ODMĚNU.

Děti celoročně plnily úkoly do Velkého průvodce pro malé šikuly – za splněné úkoly a cvičení dostávaly samolepky zvířátek, která nás po celou dobu projektu doprovázela. Sešitky dostanou děti domů a mohou je doplnit o kresby nebo úkoly a zapojit do sportovních aktivit také rodiče.

Společně se sokolíkem Pepíkem jsme dětem umožnili nahlédnout do světa plného pohybu a her, s motivací zvládnout nejen zdravý pohyb, ale i poznávání okolního světa.

Se zvířátky si rozhodně zacvičíme i příští školní rok v novém ročníku projektu

„Se Sokolem do života“.

 

 

 

Dejte dětem na akci sportovní oblečení a obuv, kšiltovku nebo klobouček!

Pitný režim zajistíme, v případě nepřízně počasí bude akce v prostorách MŠ!

Děkujeme rodičům i dětem za celoroční spolupráci a těšíme se na další ročník projektu!

Paní učitelky třídy Sluníček

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov
MŠ bude uzavřena v době letních prázdnin 2023
17. 7. 2023 – 18. 8. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. 

 

Ředitelka mateřské školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1.
Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

    jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov (školský obvod vytvořen na základě písemné dohody obcí Kocbeře a Kohoutov)

2. Děti mladší s trvalým bydlištěm ve školském obvodu od nejstaršího po nejmladší.

4. Ostatní děti v pořadí podle věku (od nejstaršího po nejmladší).

 

 

 

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

 

 

 

V Kocbeřích.1. dubna  2023                                     Mgr. Sofia Hladíková

                                                                                           ředitelka

 

 

 

Ukončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka MŠ může podle ust. § 35 zákona č. 521/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dětí, které nejsou v posledním povinném ročníku, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, pokud:

 

1.        se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

2.        zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

3.        ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

4.        zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (ust. § 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

5.        na základě písemného oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte ze strany zákonného zástupce

 

 

 

 

 

 

 

V Kocbeřích.1. dubna  2023                                     Mgr. Sofia Hladíková

                                                                                       ředitelka

 

 

 

 

 

 

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ

 V naší  MŠ je realizována logopedická prevence („Logohrátky“) pod vedením paní učitelky Bc. Miroslavy Šestákové – kvalifikované učitelky MŠ a logopedické preventistky s odborností.

Prevence se týká dětí zpravidla od 4 let věku, které s rodiči navštěvují odborného logopeda nebo vyžadují individuální přístup a s prevencí v MŠ souhlasí.

Logohrátky jsou realizované každou středu v měsíci a to v době poledního klidu dětí (jako nabídka nespavé aktivity) nebo po poledním odpočinku v době od 12:30 h. do 14:30 h. ve vybavené kanceláři v 1. patře před ložnicí dětí (30 minut práce s jednotlivcem u logopedického zrcadla s nabídkou odborných metod a pomůcek).

Paní učitelka již s dětmi v MŠ pracovala a nyní je na MD.

Žádáme rodiče zúčastněných dětí, aby ve středu ráno (dle daného rozpisu) donesli do MŠ desky s úkoly a záznamy od logopeda, aby paní učitelka Šestáková mohla plynule na procvičování navázat – OZNAČTE DESKY JMÉNEM!

Logopedická prevence probíhá bez účasti rodičů zdarma, paní učitelka vede  dětem v MŠ záznamy o realizaci prevence a předává jim úkoly domů k dalšímu procvičování. Dle potřeby rodičů nebo paní učitelky Šestákové bude možné zprostředkovat individuální komunikaci s rodičem dítěte přes učitelky ve třídě (osobně nebo telefonicky).

Logopedická prevence nesupluje práci logopeda, je neplacenou doplňkovou aktivitou MŠ!

Žádáme rodiče dětí, které navštěvují logopeda, aby účast dětí na prevenci v MŠ potvrdili učitelkám ve třídě a aby včas předávali materiály dětí k procvičování!

 

Na děti se těší a za spolupráci rodičů předem děkuje

paní učitelka Bc. Miroslava Šestáková.

 

 

 

 

Změna cen stravování od 1. 4. 2022

 

Finanční normativ pro kategorie:  -

 

Mateřská škola

Strávníci do 6 let       – přesnídávka              10Kč

                                      oběd                         21Kč

                                     svačina                      10Kč

 

Strávníci nad 6 let       – přesnídávka            11Kč

                                      oběd                         27Kč

                                     svačina                      10Kč

 

Oběd

Základní škola  

                       Strávníci do  10 let       27Kč

                       Strávníci nad 10 let      29Kč

 

 

dospělí zam.    40Kč     

                                  

                                         

Cizí strávníci OÚ   70Kč  

 

 

Platnost od 1. 4. 2022