ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Denní harmonogram

Denní harmonogram

Denní režim (časový rozpis):

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hod.

 

6.30 – 8.00

- scházení dětí, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, spontánní ranní hry dle volby a přání dětí, hry dle vzdělávací nabídky, nabízení didakticky cílených činností

 

8.00 – 8.30

- komunitní kruh, společné přivítání , diskuse, motivační činnosti, tělovýchovné a jazykové chvilky, literární chvilka (poslech pohádky, vyprávění apod.), výchovné činnosti směřující k plnění výchovných cílů, osobní hygiena

8.30 – 8.45

- dopolední přesnídávka, osobní hygiena

 

9.45 – 9.15

- výchovně vzdělávací činnosti směřující k plnění vzdělávacích cílů v rámci integrovaných bloků

 

9.15 – 11.15

- příprava na pobyt venku, pobyt venku – sportovní hry na hřišti nebo v přírodě, sezónní sportovní aktivity,vycházky a hry v lese, vycházky obcí nebo do okolí, pobyt na školní zahradě (v případě nepříznivého počasí spontánní i řízené činnosti zaměřené na pohybové aktivity v herně, tělocvičně apod.), příprava na oběd, osobní hygiena v budově jídelny

 

11.15 – 12.00

- podávání oběda, osobní hygiena, některé děti odchází s rodiči domů

 

12.00 - 14.00

- oblékání a přechod dětí do budovy MŠ, osobní hygiena a příprava na polední odpočinek, literární nebo hudební relaxační chvilka, čtení na pokračování, spánek a odpočinek dětí, pro děti s nižší potřebou spánku jsou připravené klidové činnosti – prohlížení knih, kreslení, společenské hry, individuální činnosti…

 

14.00 - 14.30

- postupné vstávání a oblékání, osobní hygiena, tělovýchovná chvilka

 

14.30 –14.45

- podávání odpolední svačiny, hygiena

  

14.45 – 16.00

- volné činnosti a hravé aktivity dětí, pobyt na zahradě mateřské školy (za příznivého počasí), postupný odchod dětí domů