ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Projekty

Projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

 

(cvičební program ŠOS v ČR v souladu s RVP PV)

- celoroční projekt pro předškolní děti ve 3 kategoriích: 1 (3-4 roky), 2 (4-5 let), 3 (5-6 let), kdy pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět

- obsahem jsou přirozené pohybové schopnosti (chůze, běh, skoky, lezení), obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání

- podpora prvního většího zájmu o sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů respektování a rozvoj individuálních předpokladů, jak pro jednotlivce, tak ve skupině

- plnění jednotlivých úkolů by mělo přinést dětem radost a potěšení z pohybu, naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při zdokonalování pohybových dovedností

- projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin, pořadí plnění úkolů záleží na obsahovém zaměření, které se vztahuje k některým měsícům, úkoly se plní průběžně při řízených činnostech v průběhu roku

- motivací pro děti jsou zvířátka, která je provázejí v rámci jednotlivých činností a samolepky po splnění úkolu v sešitě dítěte (velký průvodce pro malé šikuly)

- začátek projektu na konci září, ukončení projektu v závěru června, vyhodnocení probíhá formou kontroly průvodce a děti jsou odměněné diplomy, medailí, drobným dárkem (zajistí Sokol)

- přínosem je, že dané činnosti jsou plněné v kolektivu vrstevníků, a tak se celá skupina bude moci vzájemně ovlivňovat, spolupracovat, respektovat se navzájem

- významnou motivací k pohybovým aktivitám je podpora ze strany zákonných zástupců dětí – pokud chybí, má dítě menší možnost na začlenění pohyb. aktivit do budoucího životního stylu.