ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Užitečné info. pro rodiče > Adaptační program

Adaptační program dítěte v MŠ

 

             Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Musí se podřídit určitým pravidlům a už nejsou jen ony středem pozornosti. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci.

             Naším velkým přáním je, aby se děti cítily v  mateřské škole spokojené a chodily do ní rády. K zápisu do MŠ přicházejí děti s rodiči a mohou si tak společně prohlédnout prostory školky, seznámit se s režimem dne, s nabídkou vzdělávacího programu apod.

 

 

 

 

 

Co mohou rodiče vykonat, aby byl vstup dítěte do MŠ úspěšný 

 

 • Chodit s dítětem mezi děti, a to i tehdy má-li sourozence
 • Nechávat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, chodit s ním do nových prostředí
 • Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, na toaletě)
 • Rozvrhnout si čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat, má-li věci dělat samo
 • Udělat si čas na každodenní společnou chvilku u hry
 • Udělat si čas na čtenou pohádku
 • Během dne využívat možnosti si s dítětem povídat
 • Oceňovat, co se dítěti daří a jasně odmítnout nevhodné chování a vysvětlit mu proč
 • Vyvarovat se výhružek typu: ,,Počkej, až budeš ve školce…!“, dítě se pak bude obávat školky předem
 • Opatrně zacházet s vychvalováním školky: ,,Jak tam bude všechno super!“. Je nutné se držet reality a mluvit o tom, co asi všechno tam bude dítě moci dělat. Vyhneme se tak vytvoření nereálných představ a následného zklamání

 

 

 

Co všechno by mělo umět při vstupu do MŠ 

 

 • Chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat

 

 • Sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku
 • Umývat si ruce a utírat se do ručníku
 • Používat toaletu z vlastní iniciativy
 • Chodit po schodech s přidržováním zábradlí
 • Snažit se uklízet si po sobě hračky
 • Reagovat na pokyny
 • Dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi
 •  

 

Spolupráce mezi pedagogy

 

 

 • Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci
 • Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte (viz dotazník pro rodiče)   

 

 

 

 

 

Adaptační plán

 

 • Dle možností rodiče nabídnout zpočátku dítěti půldenní docházku (bez odpoledního spánku v MŠ), aby všechny změny probíhaly postupně a plynule
 • Domluva s rodiči na možnosti kratšího pobytu MŠ, nebo na aktuální informaci o chování dítěte (telefonicky…)
 • Dovolit dítěti, aby si s sebou vzalo do školky svou oblíbenou hračku, existence pevného bodu zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí
 • Vodit dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávat je pokud možno ve stejnou hodinu
 • Používat konkrétní údaje o tom, kdy ho vyzvednete - po obědě, po svačině (nejen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.)
 • Rozlučte se krátce a loučení dlouze neprotahujte! Někdy loučení představuje větší problém pro rodiče než dítě, proto je zbytečně nestresujte
 • Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že své dítě do školky chcete dát, tak jej tam zatím nedávejte
 • Buďte citliví a trpěliví
 • Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo – ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte, každý má své povinnosti, vy práci, vaše dítě školku
 • Komunikujte s učitelkou
 • Dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte
 • Pozitivně je motivujte
 • Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky
 • Vyzdvihněte jeho pěkné zážitky. Zeptejte se vašeho dítěte s kým a na co si hrálo, jak se mu ve školce líbilo

 

 

Rady pro rodiče 

 

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém!
 • Nestrašte své dítě školkou
 • Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, k lékaři a nepodávejte dětem nepravdivé informace o tom, v kolik je přijedete vyzvednout
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné
 • Potřebné informace mohou rodiče získat na webových stránkách MŠ
 • Paní učitelky přihlíží vždy k individuálním potřebám každého dítěte a svým profesionálním přístupem jsou připravené Vám pomoci, podat potřebné informace, případně Vám poradit, co by pro vaše dítě bylo v rámci snadné adaptace nejvhodnější.

 

 

Milí rodiče,

záleží jen na Vás, zda využijete některé z možností našeho adaptačního programu, protože znáte své dítě nejlépe.

 

 

 

Cílem naší MŠ je,

aby čas strávený ve školce byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i do vzdělání.

 

 

Na spolupráci se těší paní učitelky: Vopařilová Soňa

                                                        Bc. Miroslava Kubíková

                        asistentka pedagoga: Věra Jarolímková

         paní školnice: Michaela Tlapáková