ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ > Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1.ročníkuZákladní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

Č. j.: 1/2018

Datum: 16.4.2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018-2019

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává                               Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov,

jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole:

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

od školního roku 2018- 2019

u dětí s těmito evidenčními čísly: 1, 2, 3, 4

 

 

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy:

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

 

Sofia Hladíková, ředitelka                                 datum: 16.4.2018

 

 

 

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kocbeře, okres Trutnov  vyhlašuje podle § 36  Zák. č.561/2004              o předškolním, základním.středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Zápis do 1.ročníku 2018 - 2019

se koná 16.dubna 2018

od 16.00 hodin do 18.hodin

 

 

Kriteria přijetí k základnímu vzdělávání

  1. Škola přijímá žáky s místem trvalého pobytu v Kocbeřích,   v případě cizince s místem pobytu) v Kocbeřích
  2. Škola přijímá další žáky do naplnění kapacity

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

S sebou, prosím přineste rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí

V Kocbeřích 15.3.2018                                                        Mgr.Sofia Hladíková, ředitelka

 


30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

Návštěvnost stránek

063228