ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. ročníku 2024

Zápis do 1. ročníku 2024Datum konání:
6.3.2024

 

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kocbeře, okres Trutnov vyhlašuje podle § 36  Zák. č.561/2004              o předškolním, základním.středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Zápis do 1. ročníku 2024 - 2025

se koná 8. dubna 2024

od 16 do 18 hodin

 

 

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání:

 

 

 

 

Kriteria přijetí k základnímu vzdělávání

  1. Škola přijímá žáky s místem trvalého pobytu v Kocbeřích a v Kohoutově, v případě cizince s místem pobytu v Kocbeřích a v Kohoutově
  2. Škola přijímá další žáky do naplnění kapacity

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá - li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2024) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

S sebou, prosím přineste rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí.

V Kocbeřích 3. 3. 2024                                                       Mgr. Sofia Hladíková, ředitelka

 


19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

Návštěvnost stránek

067553