ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Ředitelka školy vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem       29. září ředitelské volno  

Organizace školního roku 2023/2024:
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny u nás začínají v pondělí 11. března 2024 a končí v neděli 17. března 2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

 

Režim školy, informace

 • vyučování začíná v 7. 45, školní družina začíná v 6. 45
 • vyučování končí ve 12.20
 • na oběd a domů odchází všichni žáci společně s vychovatelkou cca ve 12.30, mladší žáci, kteří končí dříve, mají relaxační aktivity s p.vychovatelkou na zahradě, v tělocvičně apod.
 • školní družina je do 15.30. Je ovšem nutné to vyznačit na zadní straně zápisního lístku pro každý den zvlášť. Respektujte prosím tento čas a vyzvedávejte si děti včas.            
 • V čase mezi 13.30 – 14.30 vyzvedeávejte děti pouze ve výjimečných případech po dohodě – v té době bývají děti na vycházce a předejdete tak zbytečným zdržením a hledání.
 • ve škole zpravidla odpoledne vždy někdo je, pokud potřebujete tedy občasné změny, dítě dojíždí na kroužek apod., dohoda je možná
 • Kroužek flétny – po dohodě při volné hodině nebo odpoledne 1 hodinu
 • Kroužek keramiky, je v odpoledních hodinách dvě hodiny 1x za čtrnáct dnů. Za materiál a další náklady vybíráme 1000 Kč za pololetí.           
 • Do družiny žáci potřebují bačkory a oblečení pro pobyt venku
 • Sportovní boty na hřiště nejsou nutné, pokud v nich děti přijdou ráno do školy
 • Obuvi dětí, prosím věnujte pozornost – děti cestou na oběd, při aktivitách mimo školu i v družině tráví dost času a jsou tedy obecně vhodnější pohodlné sportovní boty odolné nepřízni počasí.
 • Ze stejných důvodů zvažte za slunných dní čepice a šátky – na oběd jdeme v době nejvyššího slunečního svitu, chodíme i často ven a na zahradu.
 • V tašce by děti měly mít pláštěnku – raději stále, pokud zrovna není úplně ideální předpověď počasí
 • Využíváme programu „Ovoce do škol“ – jednou týdně dostávají žáci zdarma ovoce, zeleninu nebo „krabičky“ s ovocným nápojem
 • V programu „Mléko do škol“ dostávají žáci jedno neochucené mléko týdně zdarma.
 • V případě mimoškolních aktivit – divadelních představení, exkurzí, výstav apod. Vás budeme včas informovat dopisem v plastové kapsičce a na webu školy.
 • Domácí úkoly budeme žákům dávat v pondělí a ve čtvrtek a na vypracování budou mít žáci dva dny.
 • Podpisy v Žákovské knížce nebo zápisníku kontrolujeme vždy v pondělí, stejně tak školní pomůcky.
 • V tašce budou mít děti plastovou „kapsu – obálku“, kam budeme vkládat případné informace pro vás, vrácené peníze apod. , využívejte je tedy k tomuto účelu také.
 • Starší žáci budou případně informovat zákonné zástupce zápisem v žákovské knížce apod., další komunikace samozřejmě elektronickou formou a formou sms
 • Žáci by měli mít v penále vždy alespoň dvě pera a dvě tužky, od 2.ročníku pravítko a 2 tužky č.3 na rýsování (popř.mikrotužku) a 2 tužky č.2 na kreslení, od 3.ročníku kružítko, pravítko a trojúhelník s ryskou.
 • Do vybavení aktovky patří také pastelky – lépe s širší stopou, které nemusíte tak často ořezávat a nelámou se.
 • Pomůcky na VV mohou mít žáci v kufříku – vodovky popř.tempery, plochý a kulatý štětec, nádobku na vodu, igelit nebo jiný kryt na lavici
 • Na výtvarnou a pracovní výchovu pořiďte dětem zástěry nebo pláště – postačí pánská košile se zkrácenými rukávy
 • Učebnice, které žáci zase odevzdávají by měli mít obalené (ale nemusí být obal, můžete do folie, papíru apod.), z výchovných i hygienických důvodů je vhodné obalit i sešity.
 • Pitný režim je zajišťován ve škole - ve třídě je možnost natočit si vodu, připraven je čaj nebo ovocná šťáva, na přípravu vybíráme 100Kč.
 • Používáme látkové ručníky, které budou viset ve třídě a budou pravidelně vyměňovány, dbejte na to, prosím. 
 • Na nákup pomůcek – sešitů, papírů a kopírování + dalších potřeb na VV a Prac.činnosti vybíráme 100Kč na rok.
 • Sledujte, prosím, aby žáci nenosili v tašce zbytečnosti (hlavně ti starší si měnili učebnice dle rozvrhu), módní tvrzené desky na učebnice  a sešity nejsou nutné, (ani láhev s pitím), jen zbytečně zvyšují váhu tašky a dětem komplikují hledání v aktovce. Učebnice, které žáci nepotřebují, je možné nechávat na určeném míste ve škole. I my se snažíme, aby měly děti na zádech, co nejmenší zátěž a vše potřebné bylo k dispozici ve škole.

_________________________________________________________________________________________

 

Změna cen stravování od 1. 4. 2022

 

Finanční normativ pro kategorie:  -

 

Mateřská škola

Strávníci do 6 let       – přesnídávka              10Kč

                                      oběd                         21Kč

                                     svačina                      10Kč

 

Strávníci nad 6 let       – přesnídávka            11Kč

                                      oběd                         27Kč

                                     svačina                      10Kč

 

Oběd

Základní škola  

                       Strávníci do  10 let       27Kč

                       Strávníci nad 10 let      29Kč

 

 

dospělí zam.    40Kč     

                                  

                                         

Cizí strávníci OÚ   70Kč  

 

 

Platnost od 1. 4. 2022

 

 

 

 

Co nabízí naše škola?

 • Přátelské a rodinné klima školy.
 • Malý počet dětí.
 • Věkově smíšený kolektiv.
 • Zkušené empatické učitelky.
 • Inovativní hravé metody výuky.
 • Časté aktivity na zahradě a v přírodě.
 • Tematicky zaměřené dny a projekty.
 • Nezvoníme! J Učíme v blocích.
 • Hodnotíme i slovně, výchovy bez známek.
 • Změny vždy projednáme s rodiči,          na dobrých vztazích nám záleží.
 • Umíme zapojit i děti, které potřebují více pomoci.
 • Jsme tu pro Vás, pokud hledáte „trochu jinou školu“
 • Všechny pracovní sešity dětem hradíme.
 • Máme prostornou školní družinu, děti tráví hodně času v přírodě.
 • Ranní družina je v provozu dle potřeb.
 • Zajišťujeme dozor pro dojíždějící žáky.
 • Máme kroužek keramiky a flétny.
 • Naši žáci nemají žádné problémy při přechodu na druhý stupeň.

 

 

 

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 

 1. a) Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy -  v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci neprodleně a bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy.

 

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 

U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  Žák  po vstupu do budovy školy s pomocí zaměstnance školy provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Ve škole bude zabezpečené časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Bude zajištěno bezpečné osoušení rukou –  ručníky na jedno použití.

 

___________________________________________________________________________________________

 

nabídka procházky po obci s úkoly, které jsme proi Vaše děti vytvořili

 

Quest Kocbeře - Kohoutov.docx

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________________

 Webové stránky, které můžete využít: 

 

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020

 

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.<https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR0O6YbiGP9RXuHcXnROMITyinE92dUclVO45jiEVuteotf47CPY2gAGmfQ>


Nakladatelství Fraus<https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma> díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA <https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY> kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň)

 

Scio <https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin> do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte <https://www.scio.cz/procvicovaci-testy>. Jako učitel (nebo škola) <https://www.sciodat.cz/>

 

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in <https://www.matika.in/cs/>, finanční gramotnost zase Zlatka.in <https://www.zlatka.in/cs/> (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in <https://www.gramar.in/cs/> (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) a zeměpis Geograf.in <https://www.geograf.in/cs/>

 

Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz <https://www.umimeto.org/>, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta


Čtení a angličtinu si žáci mohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na Včelce <https://www.vcelka.cz/>. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro cizince


 Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz <https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php>

 

1306 knih poskytla Městská knihovna v Praze. www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni  (vybrat – Pro děti nebo Pro nejmenší )

Poslech na stránkách Českého rozhlasu https://temata.rozhlas.cz/hry-a-cetba?term_node_tid_depth_join%5B%5D=114&combine=&url=

  

Vzdělávací portál sdružující více než 3000 videolekcí k různým vzdělávacím předmětům zdarma. Umožňuje bezplatné online lekce, kurzy a cvičení. Vše je v angličtině opatřeno českými titulky. Dostupná je i česká mobilní aplikace. khanovaskola.cz  Výborná je především matematika

 

https://zdrava5.cz/pro-deti - zabývá se zdravou výživou 

 

https://www.tonda-obal.  - o třídění a recyklaci

 

https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA    Tělocvik online pro děti i rodiče

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b   Veselá věda, pokusy apod.


Sbírky úloh z matematiky pro 2., 3. a 4. ročník sou ke stažení na adrese www.prometheus-eknihy.cz.


 

 

Všichni žáci mají přístupová hesla do testové aplikace www.proskoly.cz

 

 

 

Rodiče vítáni 

 

  

 

 

Informace o dění ve škole a fotografie z našich akcí naleznete ve fotogalerii

 

 

 

 

 

Štítky:

Zápis do 1. ročníku

 

Více

Autor: Sofia Hladíková Publikováno 29. 3. 2021 21:09


4. 10. František

Zítra: Eliška

Návštěvnost stránek

061434