ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ > GDPR

GDPRGDPR

Oznámení pověřence

Správce : Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

Sídlo správce :  544 64 Kocbeře 126     IČ : 70 156 697

Telefon: 499 62 35 35                            e-mail : zskocbere@iol.cz

Pověřenec : Lenka Procházková, e-mail : prochazkova@kjh.cz, tel.: +420 730 164 404

 

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením §28 zákona č. 561/2004Sb.,                      o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech a žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo, datum narození; státní občanství;místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou a a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.


15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

071409