ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ > Zápis do MŠ

Zápis do MŠDatum konání:
13.5.2024

 

 

ZÁPIS

dětí do Mateřské školy Kocbeře  13. 5. v 16. 00 - 18. 00 v budově MŠ    

 

 

S sebou přineste rodný list dítěte, žádost o přijetí do MŠ včetně potvrzení od lékaře a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Žádost o přijetí bude k dispozici v MŠ a na webu školy.

V případě potřeby jiného termínu či dalších dotazů nás kontaktujte:

Vedoucí učitelka MŠ Soňa Vopařilová

telefon do MŠ Kocbeře:  499 622464, email: skolkakocbere@seznam.cz

     Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Sofia Hladíková

     telefon 732744667, email: sofia.hladikova@zskocbere.cz

V Kocbeřích 8. 4. 2024                                                           Mgr. Sofia Hladíková

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. 

 

Ředitelka mateřské školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

    jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov (školský obvod vytvořen na základě písemné dohody obcí Kocbeře a Kohoutov)

  1. Děti mladší s trvalým bydlištěm ve školském obvodu od nejstaršího po nejmladší.
  2. Ostatní děti v pořadí podle věku (od nejstaršího po nejmladší).

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)