ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ > Ukončení předškolního vzdělávání

Ukončení předškolního vzděláváníUkončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka MŠ může podle ust. § 35 zákona č. 521/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dětí, které nejsou v posledním povinném ročníku, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, pokud:

 

  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (ust. § 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

  5. na základě písemného oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte ze strany zákonného zástupce

     

 

 

 

 

 

 

V Kocbeřích.1.dubna  2018                                             Mgr. Sofia Hladíková

                                                                                                 ředitelka