ZŠ: 739 048 969
MŠ: 731 495 157
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ > Kriteria přijetí

Kriteria přijetíZákladní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. 

 

Ředitelka mateřské školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1.
Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

    jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné (děti narozené od 1. 9. 2012

    do 31. 8. 2013) s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov (školský obvod vytvořen na základě písemné dohody obcí Kocbeře a Kohoutov)

2. Děti, které před zahájením školního roku dosáhnou věku 4 let s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu.

3. Děti mladší s trvalým bydlištěm ve školském obvodu.

4. Ostatní děti v pořadí podle věku (od nejstaršího po nejmladší).

 

 

 

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

 

 

 

V Kocbeřích.1.dubna  2018                                             Mgr. Sofia Hladíková

                                                                                                     ředitelka